2010-11-02 22:37:44
II Zjazd Woj?w Wczesno?redniowiecznych: Bitwa o Zawodzie
Stowarzyszenie Kolovrat z prawdziwie nieskrywan? rado?ci? prezentuje Pa?stwu festiwal II Zjazd Woj?w Wczesno?redniowiecznych: Bitwa O Zawodzie, kt?ry odby? si? w dniach 18-19 wrze?nia 2010 w rezerwacje archeologicznym na Zawodziu. Naszym celem by?o odtworzenie wczesno?redniowiecznego klimatu cho? na kilka dni i ukazanie zaginionego ?wiata naszych przodk?w. Pragn?li?my przybli?y? szerokiej publiczno?ci ?wiat kt?ry znamy tylko z rycin, ksi??ek i opracowa? naukowych.

Specjalnym go?ciem festiwalu by? Percival zesp?? tworz?cy s?owia?sk? i skandynawsk? muzyk? na historycznych instrumentach. Natomiast po zachodzie s?o?ca zaprezentowano przepe?nione ogniem widowisko z muzyk? gran? na ?ywo pt. S?owia?ski Mit o Stworzeniu ?wiata.

Oficjalna strona festiwalu www.bitwaozawodzie.kolovrat.pl

Przedstawiamy klip filmowy promuj?cy festiwal oraz relacj? z festiwalu.
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.
Powiązane materiały:
II Zjazd Wojów Wczesnośredniowiecznych: Bitwa o Zawodzie
Stowarzyszenie Kolovrat z prawdziwie nieskrywaną radością prezentuje Państwu festiwal „II Zjazd Wojów Wczesnośredniowiecznych: ...