2012-10-28 18:02:35
Knychu
Pierwszy Wódz Drużyny Kolovrat oraz założyciel Stowarzyszenia. Utalentowany i charyzmatyczny wojownik. Pomysłodawca i realizator wielu festiwali i inicjatyw stowarzyszenia. Historyk, artysta i działacz społeczny. Obecnie honorowy członek stowarzyszenia Kolovrat. Pomimo tego, iż nie ma już go z nami na polu bitwy, wciąż wspominamy go nie tylko jako wojownika ale przede wszystkim jako brata i przyjaciela. Nikomu innemu drużyna nie zawdzięcza tak wiele jak jemu.
Wróbel na drugim planieKnychuKnychu na IX Festiwalu Wczesnośredniowiecznym Althing w BraniewieKnychu na IX Festiwalu Wczesnośredniowiecznym Althing w BraniewieKnychu na IX Festiwalu Wczesnośredniowiecznym Althing w BraniewieKnychu na XV Festiwalu Słowian i Wikingów Wolin 2009Knychu na VI Najeździe Barbarzyńców na Zamek w OgrodzieńcuKnychu na Jarmarku Archeologicznym w 2009 r. w Kaliskim Grodzie Piastów - Zawodzie
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.